Appeltje van Oranje

Een Appeltje voor kansengelijkheid

Jaarlijks zet het Oranje Fonds verschillende initatieven in het zonlicht doormiddel van het uitreiken van het Appeltje van Oranje. Ieder jaar hebben de Appeltjes van Oranje een ander thema. In 2022 is dat Kansengelijkheid voor álle Jongeren. Want het is helaas niet vanzelfsprekend dat alle jonge mensen dezelfde kansen krijgen. De ongelijkheid tussen verschillende groepen jongeren neemt steeds verder toe, blijkt uit diverse onderzoeken. Na een spannende campagne tijd heeft Young Leaders Community het Appeltje van Oranje in ontvangst mogen nemen op Paleis Noordeinde voor de Talenten Academie. Bovendien is Young Leaders Community geselecteerd voor het Groeiprogramma, wat een unieke kans biedt om verder te groeien als maatschappelijke organisatie.

Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid

Als Beschermheer van het Oranje Fonds heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bezocht tijdens één van zijn werkbezoeken. De Koning is met ons in gesprek gegaan over onze missie, ambitie en wat het Appeltje van Oranje voor ons heeft betekend. Verder hebben we ook onze persoonlijke ervaring met de Koning kunnen delen en hoe YLC met de Leadership Academy belangrijk geweest is de vorming van jonge leiders. Scholieren die hebben deelgenomen aan de Talenten Academie afgelopen jaren hebben kunnen vertellen over hun passie en talenten en wat deelname voor hen heeft betekend. Het bezoek van de Koning en het Oranje Fonds betekenen veel voor ons en ervaren wij als een grote erkenning en blijk van waardering voor het werk dat we vanuit YLC doen.

Young Leaders Community © 2024 - Alle rechten voorbehouden. Website by: Donkeys & Co.