Frequently Asked Questions

Leerlingen

Wat houdt Young Leaders Community in?

Young Leaders Community (YLC) is een beweging van jonge ambitieuze leiders met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond, die hun talent en passie inzetten voor een sterker en mooier Nederland. YLC cultiveert toptalenten tot community leaders om van binnenuit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap te versterken en daarmee bij te dragen aan een mooier Nederland. Het ontwikkelen van leiderschap gebeurt middels trainingen, coaching en projectwerk in teamverband.

Wat houdt de Talenten Academie in?

De Talenten Academie (dTA) is een uniek programma waarbij deelnemers hun talenten ontdekken, groeien in zelfvertrouwen en bouwen aan hun toekomstperspectief. Gedurende het programma zullen ambitieuze Marokkaans-Nederlandse rolmodellen samen met de leerlingen zich richten op talentontwikkeling, studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Wat zijn de deelnemersvoorwaarden voor de Talenten Academie?

Om je aan te kunnen melden voor de Talenten Academie gelden de volgende deelnemersvoorwaarden:

  • Je hebt een Marokkaanse achtergrond. Dat wil zeggen dat minimaal één ouder van Marokkaanse komaf is.
  • Je zit momenteel in groep 7 of groep 8.

Waarom is de Talenten Academie uitsluitend voor Marokkaans-Nederlandse scholieren?

De Talenten Academie past in de bredere visie van Young Leaders Community om de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap te versterken en daarmee Nederland mooier te maken. Een groot deel van de Marokkaans-Nederlandse jeugd groeit helaas op onder zware sociaaleconomische omstandigheden en in een verhard maatschappelijk klimaat. Uit cijfers is zichtbaar dat er een sterke terugval is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij Marokkaans-Nederlandse leerlingen. Om deze terugval te kunnen voorkomen is het daarom nodig om het probleem van binnenuit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap aan te pakken. Wij geloven dan ook dat de inzet van Marokkaans-Nederlandse rolmodellen waar de kinderen zich aan kunnen spiegelen cruciaal is voor het bouwen van zelfvertrouwen en het geloven in de kansen die Nederland biedt. Ten slotte geloven wij dat de emancipatie en vooruitgang hoofdzakelijk uit de gemeenschap zelf komt.

Hoe meld ik mij aan voor de Talenten Academie?

Je kunt je aanmelden voor de Talenten Academie via de volgende link:

Aanmelden

Waar vindt de Talenten Academie plaats?

De Talenten Academie zal plaats vinden in Amsterdam-Oost, Amsterdam-West en Rotterdam. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie.

Ik ben niet woonachtig in Amsterdam of Rotterdam. Kan ik mij aanmelden voor de Talenten Academie?

Ja, dat kan zeker. Je woonplek heeft geen invloed op jouw deelname aan de Talenten Academie.

Wanneer vindt de Talenten Academie plaats?

De lesdagen vinden plaats in de kerstvakantie en in het voorjaar van 2024. Alle lesdagen vinden plaats op een zondag.

Hoelang duren de lesdagen?

Een lesdag begint om 09.30 en eindigt om 15.00. Hierin kunnen wijzigingen worden aangebracht. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Tot wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden zolang wij plek hebben. Als het maximumaantal aanmeldingen is bereikt, worden de aanmeldingen gesloten.

Wie zijn de trainers die voor de klas staan?

Al onze trainers zijn young-professionals en/of studenten die hun talent en passie inzetten voor een sterker en mooier Nederland. Deze trainers fungeren als rolmodellen met diverse academische achtergronden die voorafgaand aan het programma een training hebben gevolgd en deze succesvol hebben afgerond.

Ik heb meerdere kinderen in groep 7 of groep 8, is het mogelijk om ze allemaal aan te melden?

Indien u meerdere kinderen heeft die momenteel in groep 7 of groep 8 zitten, is het mogelijk om alle kinderen aan te melden.

Wat kost deelname aan de Talenten Academie?

Deelname aan de Talenten Academie is gratis. Young Leaders Community wordt gedragen door vrijwilligers uit de eigen Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Ook uw steun is daarbij onmisbaar. Wij vragen u daarom om een donatie van 25 euro per kind ter ondersteuning van ons programma.

Na de aanmelding ontvang u per mail meer informatie over hoe u de donatie kunt overmaken.

Ik kan de vrijwillige bijdrage op dit moment niet kwijt. Kan ik mijn kind nog steeds aanmelden voor de Talenten Academie?

Natuurlijk! De Talenten Academie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mocht de vrijwillige bijdrage een obstakel vormen, dan kunt u hiervan vrijgesteld worden.

Frequently Asked Questions

Trainers

Wat zoeken wij in een trainer?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Marokkaans-Nederlandse studenten en Young Professionals die bereid zijn om minimaal twee lesdagen een nieuwe generatie te inspireren en te motiveren. Je helpt de leerlingen met hun persoonlijke ontwikkeling en fungeert hierbij als rolmodel.

Wat houdt de rol van trainer in?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Marokkaans-Nederlandse studenten en Young Professionals die bereid zijn om minimaal twee lesdagen een nieuwe generatie te inspireren en te motiveren. Je helpt de leerlingen met hun persoonlijke ontwikkeling en fungeert hierbij als rolmodel.

Wie zijn de leerlingen?

De leerlingen hebben een Marokkaans-Nederlandse achtergrond en zitten in groep 7 of groep 8.

Op welke dagen vindt de Talenten Academie plaats?

De Talenten Academie bestaat uit zeven dagen, en vindt plaats in de kerstvakantie en in het voorjaar van 2024. Alle lesdagen vinden plaats op een zondag.

Waar vindt de Talenten Academie plaats?

De Talenten Academie wordt in Amsterdam-Oost, Amsterdam-West en Rotterdam georganiseerd.

Moet ik als trainer alle dagen aanwezig zijn?

Je kunt je aanmelden als trainer wanneer je minstens twee lesdagen aanwezig kunt zijn. Het is voor de leerlingen en hun ontwikkeling van belang dat er een vaste trainer op alle zeven lesdagen voor de klas staat. We hebben daarom een voorkeur voor trainers die zich voor alles lesdagen opgeven. Bij je aanmelding kun je aangeven wanneer je beschikbaar bent.

Moet ik ervaring hebben in het onderwijs?

Het is geen eis om ervaring te hebben in het lesgeven, echter is het wel een pré om enige ervaring te hebben. Voor de trainers wordt er in december een Train-the-Trainer georganiseerd. Tijdens die training krijg je verschillende pedagogische en didactische handvatten aangereikt, zodat je de leerlingen goed kunt begeleiden.

Hoe lang duren de lesdagen?

Trainers worden om 08.45 verwacht voor de briefing op de lesdag. De lesdag van de leerlingen begint om 09.30 en eindigt om 15.00. Achteraf is er een korte debriefing.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden als trainer?

Je kunt je aanmelden zolang er plek is, echter zijn de plaatsen beperkt. Meld je dus snel aan!

Hoe meld ik me aan als trainer?

Je kunt je binnenkort aanmelden als trainer voor de Talenten Academie 2024. Houd onze website en socials in de gaten!

Young Leaders Community © 2024 - Alle rechten voorbehouden. Website by: Donkeys & Co.